У 2015 року Україна зіткнулася з економічними і політичними викликами, які вимагають мобілізації внутрішніх ресурсів всього суспільства. Для нас ці процеси позначили необхідність підвищення ефективності реалізації своїх програм, потребу в розробці нових підходів і тиражуванні успішного досвіду. Сьогодні державі важко самотужки вирішувати існуючі соціальні проблеми, нині важливо навчитися залучати до цих рішень інші ресурси. При цьому важливо розуміти, як найбільш ефективно об'єднати ці ресурси, як зусилля держави та намагання недержавних організацій можуть доповнювати один одного.

Мета нашого фонду - приносити користь суспільству, територіальним громадам у вирішенні соціальних проблем. Для нас приносити користь - означає домагатися того, щоб результат нашої діяльності був реальний, щоб його можна було розвивати і тиражувати.

Щоб це все вдалося, є ряд принципів, яких ми неухильно дотримуємося:

  • ми реалізуємо практичні проекти на рівні місцевих громад в районах;
  • ми працюємо з експертами і намагаємося впливати на громадську думку;
  • ми працюємо з партнерами, які зацікавлені в якісних результатах проектів, партнерами, готовими до подальшої самостійності;
  • ми надаємо величезного значення навчанню та обміну досвідом, так як знання залишаються з людьми назавжди.

Ми намагаємося йти туди, де мало альтернативних ресурсів для соціального розвитку та допомоги. В першу чергу, у віддалені райони і сільську місцевість, де часто немає нормального доступу до соціальних послуг та інших суспільних благ. Тому ми привносимо в села та селища нові проекти, що дозволяють покращити якість життя місцевого населення, зробити допомогу цим громадянам більш доступною і ефективною. Ми намагаємося знаходити і підтримувати там активних людей, які можуть змінити ситуацію і забезпечити розвиток територій.

Представники фонду беруть участь у роботі експертних майданчиків найвищого рівня, доносячи свою позицію з проблем бенефіціарів, прикладаючи значні зусилля в пошуку спільних підходів і рішень.

Для фонду величезне значення мають довгострокові партнерські зв'язки з експертами, органами влади та некомерційними організаціями. У своїй роботі ми прагнемо знайти оптимальний баланс між проектами, в рамках яких надається допомога «тут і зараз», і довгостроковим розвитком. Нам важливо розуміти, які зміни відбуваються в житті бенефіціарів сьогодні, як змінюються вони самі і як змінюється їхнє оточення.

Основою нашої діяльності завжди була прозорість. Ми відкрито говоримо про результати роботи фонду, розповідаємо про свої успіхи і проблеми, прислухаючись до думки всіх зацікавлених сторін. Щорічний публічний звіт про сталий розвиток є одним з головних джерел інформації про нашу роботу. У цьому звіті відображені підсумки 2015 року і наше розуміння подальших завдань фонду.


Ознайомитися з річним звітом за 2015 рік ви можете, натиснувши на посилання ліворуч